CHP’den dikkat çeken genelge: Tüm belediyelere gönderildi

CHP’den yapılan açıklamaya göre, CHP’li belediyelere, “Kayırmacılık, Şatafat ve İsrafla Mücadele” genelgesi gönderildi.

Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek imzalı genelgede, belediye kaynaklarının etkin kullanımına yönelik ilkeler yer aldı.

Şatafattan uzak durulması, kayırmacılıktan kaçınılması ve kamu kaynaklarının etkin kullanımına özen gösterilmesi gerektiği belirtildi.

“Kayırmacılık, şatafat ve israfla mücadele” başlıklı genelgede CHP’nin genel yaklaşımı şu şekilde ifade edildi:

“Kamu yönetiminde kayırmacılık, şatafat ve israfla mücadelenin temelini oluşturacak ilkeler bütüncül bir şekilde ele alınmalıdır. Kamu kaynaklarının amacına uygun, etkin, verimli ve dengeli kullanımı kamu kurumları için temel bir ilke, görev ve aynı zamanda mecburiyettir.

Belediyeler de dahil olmak üzere kamu kurumlarının yapacakları harcamalarda, gerçekleştirilecek ihale ve kamu alımlarında ve benzeri ekonomik-mali işlemlerde israfı önleyici ilkelere riayet edilmesi gerekmektedir.

İsrafla mücadele kamu kaynaklarının sürdürülebilir kalkınmayı, sosyal adaleti ve refahın tüm topluma yayılmasını sağlamak için kullanımında kilit önemdedir. Kamu hizmetine seçilme bir ayrıcalık değil, belediye başkan ve yöneticileri için büyük bir sorumluluktur.

Bu nedenle şatafat ve kamu kaynaklarının israfından uzak durulmalıdır. Bunun için ihale süreçlerinde şeffaflık, temsil, ağırlama ve tanıtım törenlerinde şatafattan kaçınan mütevazilik, taşıtların kullanımında etkin takip ve denetimin yanında hizmet dışına çıkmama, yurt dışı görevlendirmelerde halkın yararına olmayan, imtiyazlara yol açan kişisel faydaya imkan vermeme, elektrik tüketiminde yasaların verdiği tüm imkanları en yaratıcı ve en ekonomik şekilde kullanma, atamalarda ve işe alımlarda kayırmacılığa yol açmama, liyakat dışına çıkmama ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınması gerekmektedir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x